Det finns fem olika arter orkidéer i Dämbaskogen. Den femte i samlingen är den väldoftande brudsporren som upptäcktes den 6/8 2015

De fyra första bilderna är tagna 2014

Nästföljande bilder är tagna 2015

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En S:t Pers nyckel 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015 års blomning slår tidigare år. Vi kunde räkna till över 150 blommande S:t Pers nycklar på området, mot trettio exemplar 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den vita skogsliljan är lätt att upptäcka i skogen. Särskilt 2015 då den var extra stor och ståtlig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krutbrännare hittar vi i Dämbaskogens lite torrare och solbelysta ställen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brudsporre funnen sommaren 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Närbild på den väldoftande brudsporren