Sommaren 2015 genomfördes  en arkeologisk utgrävning för att ta reda på några av alla stenhögars funktion. Det var 12 personer som under en vecka gjorde ett fantastiskt arbete att både i sol och regn genomsöka några av områdets många stenhögar. Vi hoppades få reda på om det rör sig om odlingsrösen eller gravar. Av de fyra stensamlingar som genomsöktes var tre fyndlösa. Innan rapporten är färdig kan vi konstatera att skogen med sina många stenhögar fortsätter att ruva på sin hemlighet.